Mogućnosti plaćanja

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

Jednokratna uplata
  • Internet bankarstvo
  • Opće uplatnice
Plaćanje na rate
  • Internet bankarstvo – u ratama do polaska na putovanje
  • Opće uplatnice – u ratama do polaska na putovanje
  • CORVUS PAY – pay by link
  • Za kartično plaćanje na rate zaračunavamo 5% manipulativnih troškova.
UPLATA REZERVACIJE
  • Da bi se putovanje rezerviralo potrebno je uplatiti 30% ukupnog iznosa aranžmana (ukoliko na Programu putovanja nije drugačije navedeno), a  preostalih 70% najkasnije 21 dan prije puta.
  • Uplatu rezervacije možete platiti odjednom u cijelosti, 100% iznos ukupnog aranžmana.
POTVRDA O UPLATI

Nakon što ste izvršili uplatu rezervacije, primit ćete Račun kao potvrdu o uplati i Ugovor o putovanju.

Po izvršenoj cjelokupnoj uplati ukupnog iznosa aranžmana, primiti ćete Račun i Završno pismo sa svim potrebnim podacima o putovanju.